Head of ACAA Mr Mahmood Shah Habibi visit to AMD.

بازدید رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی از فوركاست سنتر ریاست هواشناسی
محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی از مرکز پیش گویی اوضاع جوی (فوركاست سنتر) ریاست هواشناسی که اخیراً به همکاری سازمان جهانی هواشناسی WMO ساخته شده است بازدید کرد.مرکز پیش گویی اوضاع جوی ریاست هواشناسی اداره مستقل هوانوردی ملکی بشکل استندرد و معیارهای جهانی ساخته شده و این مرکز فورکاست با دستگاه ستلایت وصل است که معلومات و دیتاها در رابطه به اوضاع جوی تمام ولایات کشور و سایر کشورها را جمع آوری کرده و به شکل اتوماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
مرکز پیش گویی اوضاع جوی بعد از این به شکل ۲۴ ساعته فعال بوده و خدمات هواشناسی را از طریق وب سایت ریاست هواشناسی برای شهروندان عزیز ارایه می کند.
در این بازدید محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی، مشکلات و پیشنهادات ریاست هواشناسی را استماع کرده و به شعبات مربوطه هدایت لازم را جهت حل مشکلات این ریاست صادر کرد