home

Monday Tuesday Wednesday Thursday
Mostly Sunny Thunderstorm Heavy Rainy Mostly Sunny
Max Temp: 15°C Max Temp: 13°C Max Temp: 9°C Max Temp: 10°C
Min Temp: 5°C Min Temp: 6°C Min Temp: 6°C Min Temp: 6°C
Monday Tuesday Wednesday Thursday

Partly Cloudy + Wind Thunderstorm Partly Cloudy Mostly Sunny
Max Temp: 24°C Max Temp: 22°C  Max Temp: 21°C Max Temp: 23°C
Min Temp: 14°C Min Temp: 15°C  Min Temp: 13°C Min Temp: 12°C
Monday Tuesday Wednesday Thursday
 Sunny  Partly Cloudy Partly Cloudy Mostly Sunny
Max Temp: 28°C Max Temp: 28°C  Max Temp: 26°C Max Temp: 25°C
Min Temp: 14°C Min Temp: 15°C  Min Temp: 17°C Min Temp: 16°C
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Sunny Partly Cloudy Partly Cloudy Sun + Rain
Max Temp: 26°C Max Temp: 26°C Max Temp: 25°C Max Temp: 24°C
Min Temp: 10°C Min Temp: 13°C Min Temp: 15°C Min Temp: 16°C
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Mostly Sunny Sun + Rain Thunderstorm Partly Cloudy
Max Temp: 10°C Max Temp: 10°C Max Temp: 8°C Max Temp: 9°C
Min Temp: 1°C Min Temp: 3°C Min Temp: 2°C Min Temp:  2°C
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Mostly Sunny Sun + Rain Thunderstorm Partly Cloudy
Max Temp: 23°C Max Temp: 24°C Max Temp: 19°C Max Temp: 20°C
Min Temp: 10°C Min Temp: 15°C Min Temp: 14°C Min Temp: 12°C
Monday Tuesday Wednesday Thursday

Sunny Partly Cloudy Sun + Rain Sun + Rain
Max Temp: 25°C Max Temp: 25°C Max Temp: 22°C Max Temp: 19°C
Min Temp: 13°C Min Temp: 15°C Min Temp: 15°C Min Temp: 14°C
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Partly Cloudy Rain + Snow + Wind  Snowy + Wind     Rain + Snow
Max Temp: 3°C Max Temp: 2°C Max Temp: 1°C Max Temp: 1°C
Min Temp: -1°C Min Temp: -3°C Min Temp: -2°C Min Temp: -2°C

Afghanistan General View