Sunday  Monday  Tuesday  Wednesday 

Mostly Sunny  Partly Cloudy  Mostly Sunny Mostly Sunny 
Max Temp: 12°C Max Temp: 12°C Max Temp: 14°C Max Temp: 14°C
Min Temp: 1°C Min Temp: 1°C Min Temp : 1°C Min Temp: 1°C
Sunday    Monday    Tuesday   Wednesday 
Mostly Sunny  Mostly Sunny 
Mostly Sunny  Sunny   
Max Temp: 17°C Max Temp: 20°C  Max Temp: 20°C Max Temp: 21°C
Min Temp: 7°C Min Temp: 7°C  Min Temp: 9°C Min Temp: 8°C
  Sunday    Monday      Tuesday     Wednesday 
Mostly Sunny  Mostly Sunny  Mostly Sunny  Sunny 
Max Temp: 14°C Max Temp: 18°C  Max Temp: 19°C Max Temp: 20°C
Min Temp: 5 C Min Temp: 6°C  Min Temp: 9°C Min Temp: 8°C
Sunday  Monday   Tuesday     Wednesday 
Mostly Sunny Mostly Sunny Mostly Sunny  Sunny
Max Temp: 14°C Max Temp: 17°C Max Temp: 19°C Max Temp: 19°C
Min Temp: 4°C Min Temp: 4°C Min Temp: 9°C Min Temp: 6°C
Sunday Monday    Tuesday     Wednesday 
PC + chance of snow Mostly Sunny  Mostly Sunny  Mostly Sunny 
Max Temp: 6°C Max Temp: 7°C Max Temp: 8°C Max Temp: 9°C
Min Temp: -3°C Min Temp: -3°C Min Temp: -1°C Min Temp: -1°C
Sunday  Monday      Tuesday      Wednesday 
 Mostly Sunny  Mostly Sunny  Mostly Sunny  Mostly Sunny
Max Temp: 19°C Max Temp: 19°C Max Temp:18°C Max Temp: 18°C
Min Temp: 4°C Min Temp: 3°C Min Temp: 3°C Min Temp: 2°C
     Sunday       Monday  Tuesday     Wednesday 
 Mostly Sunny  Mostly Sunny Mostly Sunny Mostly Sunny
Max Temp: 21°C Max Temp: 22°C Max Temp: 23°C Max Temp: 23°C
Min Temp: 10°C Min Temp: 10°C Min Temp: 9°C Min Temp: 9°C
  Sunday Monday  Tuesday       Wednesday 
PC + chance of snow Mostly Sunny Mostly Sunny Mostly Sunny
Max Temp: -2°C Max Temp: -1°C Max Temp:0°C Max Temp: 2°C
Min Temp: -7°C Min Temp: -7°C Min Temp: -5°C Min Temp: -5°C

Afghanistan General View