Thursday Friday Saturday Sunday 
Sunny Sunny  Sunny   Sunny 
Max Temp: 24°C Max Temp: 23°C Max Temp: 22°C Max Temp: 21°C
Min Temp: 4°C Min Temp: 4°C Min Temp : 3°C Min Temp: 3°C
Thursday Friday Saturday   Sunday 
Sunny  Sunny 
Sunny
Sunny
Max Temp: 24°C Max Temp: 26°C  Max Temp: 27°C Max Temp: 25°C
Min Temp: 7°C Min Temp: 9°C  Min Temp: 10°C Min Temp: 9°C
Thursday Friday  Saturday    Sunday 
Sunny Sunny Sunny Mostly Sunny
Max Temp: 23°C Max Temp: 23°C Max Temp: 22°C Max Temp: 19°C
Min Temp: 11°C Min Temp: 11°C Min Temp:10°C Min Temp: 12°C
Thursday   Friday    Saturday    Sunday 
Sunny  Sunny  Sunny Partly Cloudy
Max Temp: 25°C Max Temp: 26°C Max Temp: 26°C Max Temp: 24°C
Min Temp: 10°C Min Temp: 10°C Min Temp: 9°C Min Temp: 9°C
Thursday Friday   Saturday     Sunday 
Sunny Sunny Sunny Mostly Sunny
Max Temp: 12°C Max Temp: 11°C Max Temp: 9°C Max Temp: 8°C
Min Temp: -2°C Min Temp: -3°C Min Temp: -4°C Min Temp: -4°C
Thursday Friday  Saturday      Sunday 
Sunny  Sunny  Sunny   Sunny  
Max Temp: 25°C Max Temp: 24°C Max Temp: 25°C Max Temp: 26°C
Min Temp:10°C Min Temp: 11°C Min Temp: 10°C Min Temp: 9°C

 

Thursday  Friday  Saturday     Sunday 
Sunny Sunny Sunny Mostly Sunny
Max Temp: 31°C Max Temp: 30°C Max Temp: 30°C Max Temp: 29°C
Min Temp: 13°C Min Temp: 13°C Min Temp: 12°C Min Temp: 13°C
Thursday Friday Saturday        Sunday 
Sunny Sunny Sunny Partly Cloudy
Max Temp: 8°C Max Temp: 6°C Max Temp: 5°C Max Temp:  4°C
Min Temp: -3°C Min Temp: -5°C Min Temp: -6°C Min Temp: -7°C

Afghanistan General View