Friday Saturday Sunday Monday
Sun+ Thunderstorm Mostly Sunny Mostly Sunny Sunny
Max Temp: 31°C Max Temp: 29°C Max Temp: 30°C Max Temp: 32°C
Min Temp: 13°C Min Temp: 13°C Min Temp: 11°C Min Temp: 20°C
Friday Saturday Sunday Monday
Sunny  Sunny Sunny Sunny
Max Temp: 31°C Max Temp: 30°C  Max Temp: 30°C Max Temp: 32°C
Min Temp:14°C Min Temp: 14°C  Min Temp: 13°C Min Temp: 15°C

.

Friday Saturday Sunday Monday
Sunny Sunny Sunny Sunny
Max Temp: 33°C Max Temp: 31°C Max Temp: 30°C Max Temp: 31°C
Min Temp: 20°C Min Temp: 20°C Min Temp: 19°C Min Temp: 21°C
Friday Saturday Sunday Monday
 Sunny  Sunny Mostly Sunny Mostly Sunny
Max Temp: 22°C Max Temp: 22°C Max Temp: 23°C Max Temp: 24°C
Min Temp: 4°C Min Temp:4°C Min Temp: 5°C Min Temp: 7°C
Friday Saturday Sunday Monday
Sunny  Sunny  Sunny Sunny
Max Temp: 34°C Max Temp: 33°C Max Temp: 32°C Max Temp: 36°C
Min Temp: 14°C Min Temp: 14°C Min Temp: 14°C Min Temp: 20°C

Friday Saturday Sunday Monday
Sunny + windy Sunny + windy Sunny  Sunny 
Max Temp: 37°C Max Temp: 36°C Max Temp: 36°C Max Temp: 41°C
Min Temp: 20°C Min Temp: 20°C Min Temp: 19°C Min Temp: 22°C
Friday Saturday Sunday Monday
 Sunny  Sunny Sunny Sunny
Max Temp: 32°C Max Temp: 31°C Max Temp: 31°C Max Temp: 33°C
Min Temp: 20°C Min Temp: 20°C Min Temp: 19°C Min Temp: 20°C

Jalalabad       Ghazni        lashkargah      North Salang       South Salang

Afghanistan General View