Thursday Friday Saturday Sunday
Sunny + Dusty Mostly Sunny Mostly Sunny Mostly Sunny
Max Temp: 27°C Max Temp: 27°C Max Temp: 28°C Max Temp: 27°C
Min Temp: 10°C Min Temp: 10°C Min Temp: 11°C Min Temp: 9°C
Thursday Friday Saturday Sunday
Sunny Sunny Sunny Sunny
Max Temp: 27°C Max Temp: 28°C  Max Temp: 29°C Max Temp: 25°C
Min Temp: 15°C Min Temp: 15°C  Min Temp: 15°C Min Temp: 13°C
Thursday Friday Saturday Sunday
Mostly Sunny  Sunny Sunny Partly cloudy
Max Temp: 27°C Max Temp: 27°C Max Temp:31°C Max Temp: 27°C
Min Temp: 16°C Min Temp: 19°C Min Temp: 20°C Min Temp: 16°C

Thursday Friday Saturday Sunday
Mostly Sunny Mostly Sunny Mostly Sunny Mostly Sunny
Max Temp: 19°C Max Temp: 20°C Max Temp : 20°C Max Temp: 22°C
Min Temp:8C Min Temp: 9°C Min Temp: 9°C Min Temp: 11°C
Thursday Friday Saturday Sunday
Mostly Sunny  Sunny + Dusty  Sunny + Dusty Sunny
Max Temp: 34°C Max Temp: 32°C Max Temp: 35°C Max Temp: 32°C
Min Temp: 19°C Min Temp: 16°C Min Temp: 15°C Min Temp: 14°C
Thursday Friday Saturday Sunday
 Sunny Sunny + Dusty  Sunny + Dusty Partly Cloudy
Max Temp: 33°C Max Temp: 32°C Max Temp: 34°C Max Temp: 34°C
Min Temp:19°C Min Temp: 17°C Min Temp: 17°C Min Temp: 16°C
Thursday Friday Saturday Sunday
Sunny Sunny Sunny Sunny
Max Temp: 28°C Max Temp:29°C Max Temp: 31°C Max Temp: 30°C
Min Temp: 17°C Min Temp: 17°C Min Temp: 20°C Min Temp: 16°C

Jalalabad       Ghazni        lashkargah      North Salang       South Salang

Afghanistan General View